Σκλήθρο

Alnus

Πλατύφυλλα

Πλατύφυλλο δέντρο της Ευρώπης και της χώρας μας

ΥΨΟΣ 20 μ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΝ πράσινο
ΑΝΘΗ μικροί κωνίσκοι
ΚΑΡΠΟΣ μικροί κωνίσκοι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ταχυαυξές
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ημισκιόφυτο, ψυχρόβιο, απαιτεί υγρό και αργιλλώδες έδαφος
ΑΝΤΟΧΗ σε παγετό -15˚C, ανθεκτικό σε ρύπανση, μέτρια ανθεκτικό σε άνεμο και ξηρασία, ευαίσθητο σε θάλασσα
ΕΙΔΗ & ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Alnus glutinosa, A. cordata

Close